Vi må tilbake til 2010 for å finne lavere antall igangsettingstillatelser gitt til boliger i løpet av de tre første kvartalene av året, viser nye tall fra statistikken Byggeareal.

Figur 1. Antall igangsettingstillatelser og fullførte boliger i løpet av de tre første kvartalene av året.

Ikke samme nedgang for fullførte boliger

Vi ser foreløpig ikke samme nedgang i fullføringstallene. Det har sammenheng med at det tar tid før boligene som får igangsettingstillatelse, blir fullført. Om det fortsatt gis like få igangsettingstillatelser til nye boliger i 4. kvartal kan vi forvente et tilsvarende lavt antall fullførte boliger neste år. Dette illustreres godt i igangsettings- og fullførttallene for perioden 2009, 2010 og 2011. I 2009 og 2010 ble det gitt svært få nye igangsettingstillatelser til nye boliger og det vises godt i fullførttallene for 2010 og 2011. Selv om det blir gitt en igangsettingstillatelse til en bolig betyr det nødvendigvis ikke at bygging blir gjennomført.

Få igangsettingstillatelser i 3. kvartal

Det ble gitt igangsettingstillatelse til 5 410 nye boliger i 3. kvartal, en nedgang på 17,3 prosent sammenlignet med 3. kvartal i fjor. Justert for sesongvariasjoner var det en oppgang på 17,4 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2023, som var et unormalt lavt kvartal.

Figur 2. Registrerte igangsettingstillatelser bolig. Ujustert, sesongjustert og trend. Kvartal.