Kurvediagram som viser hvordan folkemengden i norske kommuner utvikler seg over tid, fra 2024 til 2050, gitt ulike forutsetninger for fruktbarhet, levealder, nettoflytting og nettoinnvandring. Diagrammet viser i utgangspunktet tall for hele befolkningen. Du kan velge kommune, samt bryte tallene ned på kjønn og/eller aldersgrupper.

Under arkfanen "Sammenlikne 4 kommuner" kan du velge inntil 4 kommuner og sammenlikne vekstbanene visuelt. Under arkfanen "Varmekart" kan du se alle kommunene rangert etter folketall og varmekart som viser akkumulert endring i prosent siden 2024.

 

Bruksanvisning:

Bruk filtrene for kommune, kjønn og aldersgruppe til å endre visning av diagrammet. Du kan kombinere flere aldersgrupper ved å klikke på liten pil i denne boksen og endre til "Multiple values".

Klikk på fargeforklaringer for å framheve linjer, hold kontroll-tasten ned for å velge flere. Klikk "Exclude" i popup-vinduet for å redusere antall linjer i diagrammet.

Du kan lese av verdier ved å bevege markøren over de ulike linjene.

Nederst til høyre finner du ikoner for å dele visualiseringen med andre, enten som URL eller kode for å bygge inn visualiseringen. Du kan også dele en skreddersydd visning. Klikk på nedlastingsikonet for å laste ned som bilde (.png, .pdf, .ppt) eller dataene (.xls eller .csv).

Under arkfanen "Sammenlikne 4 kommuner" søker du fram de kommunene du ønsker å sammenlikne; du kan søke på både kommunenavn og kommunekode.

"Varmekartet" bruker røde fargenyanser for å vise vekst i folkemengde, blå fargenyanser for å vise reduksjon. Merk at alle endringstallene og fargene er i forhold til startåret 2020, dvs. akkumulert endring. Du kan scrolle i listenvisningen.

 

Metainformasjon:
All informasjon om tallene finnes i statistikken Regionale befolkningsframskrivinger.

 

Tallgrunnlag:
Alle tallene til denne visualiseringen finnes i Statistikkbank-tabellen 14288.

 

Tilgjengelighet:

I denne interaktive visualiseringen tester vi ut presentasjon av tall fra Statistisk sentralbyrå på en alternativ og visuell måte, og løsningen kan anses som en pilot. Vi har lagt vekt på å utvikle slike visualiseringer med relativt liten ressursinnsats og brukt tredjepartsverktøy (her: Tableau Public). Hensikten er å få erfaring med nye formidlingsformer, samt få innspill fra brukere.

Tjenesten er optimalisert for større skjermer, og det kan være interaktivitet som ikke er like brukervennlig på mobile klienter. Verktøyet oppfyller de fleste krav til universell utforming, men datavisualiseringer er i seg selv nyttigst for personer med synssans. Send en forespørsel til kontaktpersonene dersom du ønsker tilgang til dette innholdet på en alternativ måte.