Framskrevet folkemengde 1. januar, etter kjønn og alder, (F) (K) 

Hovedalternativene:

Andre:

Se også: Regionale befolkningsframskrivninger i Statistikkbanken