Koroplett-kart som viser hvilke norske kommuner som SSB framskriver at vil ha størst og minst befolkningsvekst fram mot 2050, gitt ulike forutsetninger for fruktbarhet, levealder, nettoflytting og nettoinnvandring. Kartet viser i utgangspunktet hele landet, men du kan filtrere kartet til ett eller flere fylker. Du kan også filtrere og vise kartet på aldersgrupper.

 

Bruksanvisning:

Røde fargenyanser viser vekst i folkemengde, blå fargenyanser viser reduksjon. Du kan lese av verdier ved å bevege markøren over de ulike linjene.

Bruk filtrene for fylke og aldersgruppe til å endre visning av kartet. Du kan kombinere flere aldersgrupper ved å klikke på liten pil i denne boksen og endre til "Multiple values".

Bruk ikonene øverst til venstre i kartet for å zoome i kartet, endre navigeringsikon eller nullstille kartets utstrekning. Bruk feltet "Søk kommune" for å framheve en gitt kommune.

Nederst til høyre finner du ikoner for å dele visualiseringen med andre, enten som URL eller kode for å bygge inn visualiseringen. Du kan også dele en skreddersydd visning. Klikk på nedlastingsikonet for å laste ned som bilde (.png, .pdf, .ppt) eller dataene (.xls eller .csv).

 

Metainformasjon:
All informasjon om tallene finnes i statistikken Regionale befolkningsframskrivinger.

 

Tallgrunnlag:
Alle tallene til denne visualiseringen finnes i Statistikkbank-tabellen 14288.

Tallgrunnlag for alle kommuner. 2024-2050.

Tallgrunnlag for alle kommuner etter aldersgrupper. 2024-2050.

 

Tilgjengelighet:

I denne interaktive visualiseringen tester vi ut presentasjon av tall fra Statistisk sentralbyrå på en alternativ og visuell måte, og løsningen kan anses som en pilot. Vi har lagt vekt på å utvikle slike visualiseringer med relativt liten ressursinnsats og brukt tredjepartsverktøy (her: Tableau Public). Hensikten er å få erfaring med nye formidlingsformer, samt få innspill fra brukere.

Tjenesten er optimalisert for større skjermer, og det kan være interaktivitet som ikke er like brukervennlig på mobile klienter. Verktøyet oppfyller de fleste krav til universell utforming, men datavisualiseringer er i seg selv mest nyttig for personer med synssans. Send en forespørsel til kontaktpersonene dersom du ønsker tilgang til dette innholdet på en alternativ måte.