Variabelopptellinger.


Dato: 2024-04-24

Antall variabler

Variabeldefinisjoner gyldig for bruk i SSB

Variabeldefinisjoner gyldig for bruk på Internett

192317781500

Det er ikke et mål at antall variabler i alle tre kolonner skal være det samme. Noen variabler vil bare være tilgjengelige internt i en fagseksjon og noen bare internt i SSB.