Metadata

Statistikkmetadata er strukturert informasjon om statistikk. Dette omfatter informasjon som brukes for å produsere, formidle, forstå, finne eller (gjen)bruke statistikk.

Formålet med siden er å gjøre SSBs metadatasystemer og andre metadatakilder lettere tilgjengelig. Her kan du søke etter informasjon knyttet til variabler, klassifikasjoner, statistikker, begreper etc.

Klassifikasjoner og kodelister (Klass) erstatter Database for standard klassifikasjoner (Stabas).


Søkeveiledning

Søket på - - samsvarte ikke med noen dokumenter.

Forslag:

  • Sjekk at alle ordene er stavet rett.
  • Prøv andre søkeord.
  • Prøv mer generelle søkeord.
  • Prøv færre søkeord.