Dette innholdet er flyttet til ny adresse:

https://www.ssb.no/data-til-forskning/utlan-av-data-til-forskere/variabellister/utdanning/Kontaktperson for faglige spørsmål:

Anne Marie Rustad Holseter, tlf. 93 45 98 35, e-post:amr@ssb.no