Variabeldefinisjon

Primærklientens arbeidssituasjon

  English
Navn Primærklientens arbeidssituasjon
Definisjon Primærklientens arbeidssituasjon ved sakens opprettelse. Ved flere gjøremål samtidig, registreres viktigste gjøremål med hensyn til tidsbruk.
Gyldig fra 2000-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.04 - Sosiale tjenester, trygd og sosialhjelp
Statistikk Familievern
Sensitivitet Sensitiv
 
Kodeliste Primærklients arbeidssituasjon