Variabeldefinisjon

Primærklientens bosituasjons varighet

  English
Navn Primærklientens bosituasjons varighet
Definisjon Det er tiden som har gått siden bosituasjonen sist ble endret til det som er gjeldende bosituasjon ved sakens opprettelse
Gyldig fra 2000-01-01
Gyldig til 2002-12-31
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.04 - Sosiale tjenester, trygd og sosialhjelp
Statistikk Familievern
Sensitivitet Sensitiv