Variabeldefinisjon

Primærklienten sivilstatus

  English
Navn Primærklienten sivilstatus
Definisjon Den som henvender seg først til kontoret får status primærklient. Det er primærklientens sivilstatus ved sakens opprettelse som blir registrert.
Gyldig fra 2000-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.04 - Sosiale tjenester, trygd og sosialhjelp
Statistikk Familievern
Sensitivitet Sensitiv