Variabeldefinisjon

Adressetype, bosted

 
Navn Adressetype, bosted
Definisjon Variabelen viser adressetype for personens bostedsadresse. Adresser er enten av typen Offisiell adresse (gate-/veiadresse) eller Matrikkeladresse (gårdsnummer, bruksnummer).
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.10 - Folkemengde
Sensitivitet Sensitiv