Variabeldefinisjon

Henvist fra annen instans

  English
Navn Henvist fra annen instans
Definisjon Indikerer om primærklienten (den som henvendte seg først til familivernkontoret) er henvist fra en annen instans eller ikke.
Gyldig fra 2000-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.04 - Sosiale tjenester, trygd og sosialhjelp
Statistikk Familievern
Sensitivitet Sensitiv
 
Kodeliste Henvisning