Variabeldefinisjon

Samla tillegg

  Norwegian (bokmål) English
Namn Samla tillegg
Definisjon Omfattar uregelmessige tillegg og bonus, provisjonar o.l.
Gyldig frå 1997-09-01
Gyldig til
Eigar 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk eining Person
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Bonus
Uregelmessige tillegg
Lenka til Statistikkbanktabellar
07769: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i helseforetakene, etter kjønn og utdanningsnivå
07721: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter kjønn og aldersgruppe
07631: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i undervisning, etter stilling (avslutta serie)
07626: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i staten, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
05565: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i undervisning, etter stilling (avslutta serie)
05562: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning, etter næringsgruppe og stilling (avslutta serie)
05558: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning, etter kjønn og næringsgruppe (SN2002) (avslutta serie)
05557: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i staten, etter næringshovedområde (SN2002) (avslutta serie)
05556: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i staten, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
04718: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
04354: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i staten, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
04209: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i helseforetakene, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
04207: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i helseforetakene, etter kjønn og stillingsgruppe (avslutta serie)
03634: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter næringshovedgruppe (avslutta serie)