Variabeldefinisjon

Samlede tillegg

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Samlede tillegg
Definisjon Omfatter uregelmessige tillegg og bonus, provisjoner o.l.
Gyldig fra 1997-09-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Privat sektor. I enkelte næringer publiseres tilleggene per måned kun som "samlede tillegg".
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Bonus
Uregelmessige tillegg
Lenket til Statistikkbanktabeller
07769: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i helseforetakene, etter kjønn og utdanningsnivå
07721: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter kjønn og aldersgruppe
07631: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i undervisning, etter stilling (avslutta serie)
07626: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i staten, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
05565: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i undervisning, etter stilling (avslutta serie)
05562: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning, etter næringsgruppe og stilling (avslutta serie)
05558: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning, etter kjønn og næringsgruppe (SN2002) (avslutta serie)
05557: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i staten, etter næringshovedområde (SN2002) (avslutta serie)
05556: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i staten, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
04718: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
04354: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i staten, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
04209: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i helseforetakene, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
04207: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i helseforetakene, etter kjønn og stillingsgruppe (avslutta serie)
03634: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter næringshovedgruppe (avslutta serie)