Variabeldefinisjon

Undernummer, bostedsadresse

 
Navn Undernummer, bostedsadresse
Definisjon Variabelen viser undernummer eller seksjonsnummer for personens bostedsadresse. Undernummer er tildelt boligbygg på grunneiendommer med to eller flere boligbygg. Seksjonsnummer er tildelt deler av en eiendom som er skilt ut fra resten av eiendommen, typisk en selveierleilighet i et boligbygg. Seksjonsnummer tildeles fortløpende etter som deler av eiendommen blir skilt ut.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer I hovedsak gjelder dette for matrikkeladressser.
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.10 - Folkemengde
Sensitivitet Sensitiv