Variabeldefinisjon

Årslønn

  Norwegian (bokmål) English
Namn Årslønn
Definisjon Årslønna er eit estimat for 12 månadar i kalenderåret og tek utgangspunkt i månadslønn på teljetidspunktet. Årslønna omfattar utbetalt avtalt lønn, variable tillegg og bonus, men inkluderer ikkje feriepengetillegg og overtidsgodtgjersle.
Gyldig frå 1997-09-01
Gyldig til
Eigar 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk eining Person
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar
08702: Beregnet årslønn for heltidsekvivalenter, alle ansatte, etter område
07928: Beregnet årslønn for heltidsansatte i fiskeoppdrett (avslutta serie)
07896: Beregnet årslønn for heltidsansatte i vann, avløp og renovasjon (avslutta serie)
07881: Beregnet årslønn for heltidsansatte i kraftforsyning (avslutta serie)
07837: Beregnet årslønn for heltidsansatte i kultur, underholdning og fritid, etter næring (SN2007) (avslutta serie)
07827: Beregnet årslønn for heltidsansatte i personlige tjenester, etter næring (SN2007) (avslutta serie)
07772: Beregnet årslønn for heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester, etter næringshovedgruppe (SN2007) (avslutta serie)
07729: Beregnet årslønn for heltidsansatte i hotell og restaurant, etter næring (SN2007) (avslutta serie)
07720: Beregnet årslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter næring (SN2007) (avslutta serie)
07717: Beregnet årslønn for heltidsansatte i samferdsel, etter næring (SN2007) (avslutta serie)
07655: Beregnet årslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter næringshovedgruppe (SN2007) (avslutta serie)
07637: Beregnet årslønn for heltidsansatte i industri, etter næring (SN2007) (avslutta serie)
07598: Beregnet årslønn for heltidsansatte i informasjon og kommunikasjon, etter næring (SN2007) (avslutta serie)
07589: Beregnet årslønn for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, etter næring (SN2007) (avslutta serie)
07471: Beregnet årslønn for heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting, etter næring (SN2007) (avslutta serie)
07468: Utrekna årslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter næring (SN2007) (avslutta serie)
07460: Beregnet årslønn for heltidsansatte i omsetning og drift av fast eiendom (avslutta serie)
07450: Beregnet årslønn for heltidsansatte i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, etter næring (SN2007) (avslutta serie)
07328: Beregnet årslønn for heltidsansatte i varehandel, etter næring (SN2007) (avslutta serie)
06460: Beregnet årslønn for heltidsansatte i fiskeoppdrett (avslutta serie)
05552: Beregnet årslønn for heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester, etter næring (SN2002) (avslutta serie)
05519: Beregnet årslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter næring (SN2002) (avslutta serie)
05488: Beregnet årslønn for heltidsansatte i kraftforsyning (avslutta serie)
05462: Beregnet årslønn for heltidsansatte i samferdsel, etter næring (SN2002) (avslutta serie)
05440: Beregnet årslønn for heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester, etter næringshovedgruppe (SN2002) (avslutta serie)
05415: Beregnet årslønn for heltidsansatte i hotell og restaurant, etter næring (SN2002) (avslutta serie)
05407: Beregnet årslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter næringshovedgruppe (SN2002) (avslutta serie)
05360: Beregnet årslønn for heltidsansatte i industri, etter næring (SN2002) (avslutta serie)
05322: Beregnet årslønn for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, etter næring (SN2002) (avslutta serie)
05276: Utrekna årslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter næring (SN2002) (avslutta serie)
05202: Beregnet årslønn for heltidsansatte i varehandel, etter næring (SN2007) (avslutta serie)
05171: Beregnet årslønn for heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift, etter næring (SN2002) (avslutta serie)