Variabeldefinisjon

Årslønn

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Årslønn
Definisjon Dette er en beregnet størrelse for 12 måneder i kalenderåret og tar utgangspunkt i månedslønn på tellingstidspunktet. Omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, men inkluderer ikke feriepengetillegg eller overtidsgodtgjørelse.
Gyldig fra 1997-09-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer I beregningen nyttes informasjonen fra den kvartalsvise lønnsindeksen og to årganger av lønnsstatistikken samt informasjon fra lønnsforhandlingene. Beregnet årslønn for gjeldende år er foreløpig, helt til ny årgang lønnsstatistikken er etablert.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
08702: Beregnet årslønn for heltidsekvivalenter, alle ansatte, etter område
07928: Beregnet årslønn for heltidsansatte i fiskeoppdrett (avslutta serie)
07896: Beregnet årslønn for heltidsansatte i vann, avløp og renovasjon (avslutta serie)
07881: Beregnet årslønn for heltidsansatte i kraftforsyning (avslutta serie)
07837: Beregnet årslønn for heltidsansatte i kultur, underholdning og fritid, etter næring (SN2007) (avslutta serie)
07827: Beregnet årslønn for heltidsansatte i personlige tjenester, etter næring (SN2007) (avslutta serie)
07772: Beregnet årslønn for heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester, etter næringshovedgruppe (SN2007) (avslutta serie)
07729: Beregnet årslønn for heltidsansatte i hotell og restaurant, etter næring (SN2007) (avslutta serie)
07720: Beregnet årslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter næring (SN2007) (avslutta serie)
07717: Beregnet årslønn for heltidsansatte i samferdsel, etter næring (SN2007) (avslutta serie)
07655: Beregnet årslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter næringshovedgruppe (SN2007) (avslutta serie)
07637: Beregnet årslønn for heltidsansatte i industri, etter næring (SN2007) (avslutta serie)
07598: Beregnet årslønn for heltidsansatte i informasjon og kommunikasjon, etter næring (SN2007) (avslutta serie)
07589: Beregnet årslønn for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, etter næring (SN2007) (avslutta serie)
07471: Beregnet årslønn for heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting, etter næring (SN2007) (avslutta serie)
07468: Utrekna årslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter næring (SN2007) (avslutta serie)
07460: Beregnet årslønn for heltidsansatte i omsetning og drift av fast eiendom (avslutta serie)
07450: Beregnet årslønn for heltidsansatte i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, etter næring (SN2007) (avslutta serie)
07328: Beregnet årslønn for heltidsansatte i varehandel, etter næring (SN2007) (avslutta serie)
06460: Beregnet årslønn for heltidsansatte i fiskeoppdrett (avslutta serie)
05552: Beregnet årslønn for heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester, etter næring (SN2002) (avslutta serie)
05519: Beregnet årslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter næring (SN2002) (avslutta serie)
05488: Beregnet årslønn for heltidsansatte i kraftforsyning (avslutta serie)
05462: Beregnet årslønn for heltidsansatte i samferdsel, etter næring (SN2002) (avslutta serie)
05440: Beregnet årslønn for heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester, etter næringshovedgruppe (SN2002) (avslutta serie)
05415: Beregnet årslønn for heltidsansatte i hotell og restaurant, etter næring (SN2002) (avslutta serie)
05407: Beregnet årslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter næringshovedgruppe (SN2002) (avslutta serie)
05360: Beregnet årslønn for heltidsansatte i industri, etter næring (SN2002) (avslutta serie)
05322: Beregnet årslønn for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, etter næring (SN2002) (avslutta serie)
05276: Utrekna årslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter næring (SN2002) (avslutta serie)
05202: Beregnet årslønn for heltidsansatte i varehandel, etter næring (SN2007) (avslutta serie)
05171: Beregnet årslønn for heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift, etter næring (SN2002) (avslutta serie)