Variabeldefinisjon

Antall familiekjerner i husholdningen

  English
Navn Antall familiekjerner i husholdningen
Definisjon Familiekjerne er her definert som en familie med minst to personer, det vil si alle familietyper unntatt enpersonfamilier. Husholdninger som består av kun enpersonfamilier regnes å være uten familiekjerne ("non-family households").
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Variabelen brukes primært ved internasjonal rapportering.
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv