Variabeldefinisjon

Kontaktperson familiekjerne

  English
Navn Kontaktperson familiekjerne
Definisjon Variabelen viser om personen er kontaktperson, det vil si er eldste person i familiekjernen. En familiekjerne er definert som en familie med minst to personer, det vil si alle familietyper unntatt enpersonfamilier.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Begrepet familiekjerne brukes først og fremst ved internasjonal rapportering.
 
Statistisk enhet Familie
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv