Variabeldefinisjon

Husholdningsmedlemmenes statsborgerskap

  English
Navn Husholdningsmedlemmenes statsborgerskap
Definisjon Variabelen viser om alle husholdningens medlemmer har samme statsborgerskap eller ikke, og om det er statsborgerskap fra Norge, EU-land eller andre land.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Husholdning
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv