Variabeldefinisjon

Bokstav/festenummer, bostedsadresse

 
Navn Bokstav/festenummer, bostedsadresse
Definisjon Variabelen viser bokstav/festenummer for personens bostedsadresse, en firesifret kode for bokstav eller festenummer.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Bokstav er oppgang knyttet til offisiell adresse. Adressetype = O. Festenummer er knyttet til festet grunn der adressetypen er matrikkeladresse Adressetype= M . Festenummer inngår i en fortløpende nummering av festegrunn på vedkommende grunneiendoms bruksnummer.
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.10 - Folkemengde
Sensitivitet Sensitiv