Variabeldefinisjon

Barn i husholdningen

  English
Navn Barn i husholdningen
Definisjon Variabelen viser om personen er barn i husholdningen eller ikke. Som barn regnes her alle personer uansett alder som er registrert bosatt i husholdningen til minst en av foreldrene og som ikke selv er i parforhold eller har barn. Mindreårige som er bosatt sammen med andre voksne enn sine foreldre, f.eks. fosterbarn, regnes i denne sammenheng ikke som barn i husholdningen.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.20 - Familier, husholdninger
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/20/famile/om.html
Statistikk Familier og husholdninger
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller