Variabeldefinisjon

Personkode (DSF)

  English
Navn Personkode (DSF)
Definisjon Variabelen viser om personen er referanseperson, ektefelle/registrert partner eller barn i familien. Referanseperson i ektepar er mannen og i registrerte partnerskap er det eldste person. Samboere regnes her som referansepersoner i hver sin familie.
Gyldig fra 1975-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.20 - Familier, husholdninger
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/20/familie/om.html
Statistikk Familier og husholdninger
Sensitivitet Sensitiv