Variabeldefinisjon

Husnummer/bruksnummer, bostedsadresse

 
Navn Husnummer/bruksnummer, bostedsadresse
Definisjon Variabelen viser husnummer/bruksnummer for personens bostedsadresse.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Husnummer i byer og tettbygde strøk. Adressetype = O, offisiell adresse. Bruksnummer dersom adressetypen er M, matrikkeladresse. Bruksnummer inngår i en fortløpende numrering av grunneiendommer under vedkommende gårdsnummer.
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.10 - Folkemengde
Sensitivitet Sensitiv