Variabeldefinisjon

Parkode

  English
Navn Parkode
Definisjon Personer bosatt i privathusholdninger er klassifisert etter om de inngår i et par eller ikke og eventuelt type par (gift, registrert partner, samboer av motsatt/samme kjønn). Barn, som per definisjon ikke inngår i et par, er klassifisert etter om de tilhører en familie med et par eller ikke eventuelt og type par.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Opplysninger om samboere av samme kjønn finnes bare i FoB2001 og ikke i den årlige husholdningsstatistikken
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.20 - Familier, husholdninger
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/20/familie/om.html
Statistikk Familier og husholdninger
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller