Variabeldefinisjon

Kontaktperson familie

  English
Navn Kontaktperson familie
Definisjon Variabelen viser om personen er kontaktperson, det vil si er eldste person i familien. Familie er her definert som personer som er bosatt i samme bolig og som er knyttet til hverandre som ektefeller, registrerte partnere, samboere og/eller som foreldre og barn (uansett barnets alder).
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.20 - Familier, husholdninger
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/20/famile/om.html
Statistikk Familier og husholdninger
Sensitivitet Sensitiv