Variabeldefinisjon

Kontaktperson husholdning

  English
Navn Kontaktperson husholdning
Definisjon Variabelen viser om personen er kontaktperson for husholdningen. Kontaktperson er eldste person i husholdningen.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv