Variabeldefinisjon

Gatekode/gårdsnummer, bostedsadresse

 
Navn Gatekode/gårdsnummer, bostedsadresse
Definisjon Variabelen viser gatekode/gårdsnummer for personens bostedsadresse, det vil si femsifret kode for gatenummer i byer og tettsteder dvs. alle som har offisiell adresse/gate-/veiadresse (de som har adressetype O=offisiell adresse). Ellers er gårdsnummer som et nummer på hovedeiendom (de som har adressetype M=matrikkeladresse). Gårdsnummer skal vanligvis gjelde for et sammenhengende område innen kommunen.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.10 - Folkemengde
Sensitivitet Sensitiv