Variabeldefinisjon

Boligskjema 2001 mottatt

  English
Navn Boligskjema 2001 mottatt
Definisjon Variabelen viser om det er mottatt boligskjema i FoB2001 for den aktuelle husholdningen. Der skjema ikke er mottatt, er opplysninger om husholdning og bolig beregnet (imputert).
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv