Variabeldefinisjon

Type hus eller leilighet

 
Navn Type hus eller leilighet
Definisjon Variabelen viser hvilken type hus eller leilighet personen bodde i, og er hentet fra boligskjemaet i FoB2001, spørsmål 4.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Det er bygningstype fra GAB-registeret som er benyttet i publiseringen i FoB2001. Variabelen Type hus eller leilighet er kun benyttet der bygningstype mangler i GAB.
 
Statistisk enhet Bygning
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv