Variabeldefinisjon

Bosted et år før tellingstidspunkt

  English
Navn Bosted et år før tellingstidspunkt
Definisjon For alle personer som var født et år før tellingstidspunktet, er det angitt om de hadde samme adresse som på tellingstidspunktet eller ikke, eller innen hvilken region eventuell flytting hadde funnet sted. For personer som hadde flyttet fra en annen adresse er det angitt om de flyttet innenfor samme kommune, økonomiske region, fylke eller landsdel eller om de har innvandret fra utlandet.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv