Variabeldefinisjon

Bosatt på hybel

  English
Navn Bosatt på hybel
Definisjon Variabelen viser om personen bor på hybel. Både hybel med og uten egen inngang er medregnet. Boenheter med eget kjøkken regnes ikke som hybel.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Opplysningene er hentet fra boligskjemaet i FoB2001 (spørsmål 4).
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv