Variabeldefinisjon

Familiestatus

  English
Navn Familiestatus
Definisjon Variabelen viser om personen inngår i et par eller ikke, type par og om personen er barn i familien. Familiestatus oppgis bare for personer som tilhører en familiekjerne, og bare for personer bosatt i privathusholdninger. Familiekjerne er her definert som en familie med minst to personer, det vil si alle familietyper unntatt enpersonfamilier.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Familiestatus er først og fremst laget med tanke på internasjonal rapportering og tar derfor utgangspunkt i det familiebegrepet som er brukt i FN og EU sine anbefalinger for folke- og boligtellinger (familiekjerne). Grensen for "voksne barn" settes på 25 år og ikke 18 år som vanligvis brukes i norsk familiestatistikk.
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv