Variabeldefinisjon

Husholdningsstatus

  English
Navn Husholdningsstatus
Definisjon Hovedinndelingen er mellom personer bosatt i privathusholdninger og personer bosatt i andre husholdninger. Personer bosatt i privathusholdninger deles inn etter om husholdningen inneholder minst en familiekjerne eller ikke og etter familiestatus.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Variabelen er først og fremst laget med tanke på internasjonal rapportering.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller