Variabeldefinisjon

Bostedskommune

  English
Navn Bostedskommune
Definisjon Variabelen viser personens bostedskommune ifølge folkeregisteret (formell adresse).
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02 - Befolkning
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for kommuneinndeling