Variabeldefinisjon

Student i boligtellingen 2001

  English
Navn Student i boligtellingen 2001
Definisjon I boligtellingen 2001 ble det samlet inn opplysninger om faktisk bosted på studiestedet for borteboende studenter. Studenter er da definert som personer som søkte utdanningsstipend for vår- og/eller høstsemesteret 2001 og samtidig var registrert som elev/student ved et studiested i Norge per 1. oktober 2001. Gruppen omfatter både borteboende studenter og studenter som bor hos sine foreldre.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Denne studentgruppen ble identifisert i boligtellingen 2001 med det formål å samle inn opplysninger om faktisk bosted på studiestedet. Gruppen må ikke forveksles med studenter i alt, som omfatter alle studenter ved norske læresteder per 1. oktober 2001. Se Elev/student på referansetidspunkt.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Elev/student per 1. oktober