Variabeldefinisjon

Alder på yngste person i husholdningen

  English
Navn Alder på yngste person i husholdningen
Definisjon Variabelen beskriver husholdningen ved hjelp av alderen på den yngste person i husholdningen.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Husholdning
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.20 - Familier, husholdninger
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/20/familie/om.html
Statistikk Familier og husholdninger
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Alder ved årets utgang