Variabeldefinisjon

Familietype, detaljert inndeling

  English
Navn Familietype, detaljert inndeling
Definisjon Variabelen er definert etter Standard for gruppering av familier og husholdninger, detaljert inndeling.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Familie
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for gruppering av familier
Lenket til Statistikkbanktabeller
11204: Bruk av helsetjenester, etter kjønn og familiefase
11193: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter kjønn og familiefase
10227: Deltakelse på ulike treningsaktiviteter siste 12 md., etter antall ganger og familiefase
09195: Politisk deltakelse for personer 16 år og over, etter familiefase (prosent)
09161: Mellommenneskelig tillit for personer 16 år og over, etter familiefase (gjennomsnittsskår)
09153: Sosialt nettverk for personer 16 år og over, etter familiefase (prosent)
09146: Religiøs tilhørighet og deltakelse for personer 16 år og over, etter familiefase
09139: Organisasjonsmedlemskap for personer 16 år og over, etter familiefase (prosent)
09132: Deltakelse i organisasjoner for personer 16 år og over, etter familiefase (prosent)
09119: Deltakelse på ulike friluftslivsaktiviteter siste 12 md., etter antall ganger og familiefase (prosent)
09103: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike friluftslivsaktiviteter, etter familiefase (prosent)
07264: Bruk av tannlege, fysioterapeut og andre helsetjenester, etter kjønn og familiefase
06190: Levevaner, etter kjønn og familiefase (prosent)
06186: Omsorgsbehov og mottatt omsorg, etter kjønn og familiefase
06019: Organisasjonsdeltagelse og -medlemskap for personer 16 år og over, etter familiefase (prosent) (avslutta serie)
05795: Personer som i løpet av de siste 12 md. har brukt ulike tilbud i nærmiljøet, etter familiefase (prosent) (avslutta serie)
05790: Personer som bor innen 4 km fra ulike tilbud i nærmiljøet, etter familiefase (prosent) (avslutta serie)
05785: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike treningsaktiviteter, etter familiefase (prosent)
05780: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike friluftslivsaktiviteter, etter familiefase (prosent) (avslutta serie)
05261: Bomiljø for personer, etter familiefase (prosent) (avslutta serie)
05256: Boligtype og -standard for personer, etter familiefase (prosent) (avslutta serie)
04624: Utsatthet og uro for lovbrudd, etter type lovbrudd og familiefase (prosent)
04450: Omsorgsarbeid, etter kjønn og familiefase
04438: Symptomer på helseproblemer og medisinbruk, etter kjønn og familiefase (prosent)
04310: Sosial kontakt, etter kjønn og familiefase (prosent)
04283: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter kjønn og familiefase
04229: Funksjonsevne, etter kjønn og familiefase (prosent)
04220: Bruk av helsetjenester, etter kjønn og familiefase (prosent)