Variabeldefinisjon

Ektefelles/registrert partners fødselsnummer

  English
Navn Ektefelles/registrert partners fødselsnummer
Definisjon Variabelen viser ektefellens eller den registrerte partnerens fødselsnummer.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Selv om en person er separert eller skilt eller ektefellen/registrerte partneren er død, vil vedkommende beholde den tidligere ektefelles/registrerte partners fødselsnummer i dette feltet til vedkommende eventuelt gifter seg igjen/inngår registrert partnerskap på nytt.
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02 - Befolkning
Sensitivitet Sensitiv