Variabeldefinisjon

Familietype, aggregert inndeling

  English
Navn Familietype, aggregert inndeling
Definisjon Familietype er definert etter Standard for grupperinger av familier og husholdning, aggregert inndeling.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Familie
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Familietype
Klassifikasjon Standard for gruppering av familier