Variabeldefinisjon

Sentralitet

  English
Navn Sentralitet
Definisjon Variabelen beskriver sentralitet etter Standard for kommuneklassifisering. Med sentralitet menes en kommunes geografiske beliggenhet sett i forhold til et senter hvor det finnes funksjoner av høy orden (sentrale funksjoner).
Gyldig fra 1994-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Kommune
Statistikkemne 00.00.20 - Regionale
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for sentralitet