Variabeldefinisjon

Kommunens næringstilknytning

  English
Navn Kommunens næringstilknytning
Definisjon Kommuner er klassifisert etter Standard for næringstilknytning 1994. Denne uttrykkes ved den relative fordeling av næringer av den yrkesbefolkning som var bosatt i kommunen 3. november 1990.
Gyldig fra 1994-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Kommune
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for næringstilknytning