Variabeldefinisjon

Kode for koordinatfesting

 
Navn Kode for koordinatfesting
Definisjon Adresser er stedfestet med koordinater. (Koordinatsystemet er UTM sone 33, datum EUREF89.)
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Ved hjelp av koordinatene kan data fra FoB2001 presenteres på områder som er uavhengige av de faste geografiske inndelingene, for eksempel på rutenett. Mulighetene for å gi data for små geografiske områder er begrenset av hensynet til personvern.
 
Statistisk enhet Bolig
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv