Variabeldefinisjon

Dato for sivilstandsendring

  English
Navn Dato for sivilstandsendring
Definisjon Variabelen viser dato (år, måned og dag) for endring av sivilstand
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.10 - Folkemengde
Sensitivitet Sensitiv