Variabeldefinisjon

Sivilstand

  English
Navn Sivilstand
Definisjon Variabelen viser en persons stilling i forhold til ekteskapslovgivningen
Gyldig fra 1994-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02 - Befolkning
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/10/folkemengde/om.html
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for sivilstand