Variabeldefinisjon

Oppvarming, har annet system

  English
Navn Oppvarming, har annet system
Definisjon Variabelen viser om boligen har andre systemer for oppvarming enn elektriske ovner, vannbåren varme, ovner for fast eller flytende brensel eller varmepumpe, uavhengig av om disse systemene faktisk er i bruk til oppvarming.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Opplysningene er hentet fra boligskjemaet i FoB2001, spørsmål 21.
 
Statistisk enhet Bolig
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv