Variabeldefinisjon

Oppvarming, har ovn for flytende brensel

  English
Navn Oppvarming, har ovn for flytende brensel
Definisjon Variabelen viser om boligen har kamin eller andre ovner for parafin, olje eller annen type flytende brensel, uavhengig av om disse systemene faktisk er i bruk til oppvarming.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Opplysningene er hentet fra boligskjemaet i FoB2001,spørsmål 21.
 
Statistisk enhet Bolig
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv