Variabeldefinisjon

Oppvarming, har lukket ovn for fast brensel

  English
Navn Oppvarming, har lukket ovn for fast brensel
Definisjon Variabelen viser om boligen har lukket peis eller andre ovner for ved, kull eller annen type fast brensel, uavhengig av om disse systemene faktisk er i bruk til oppvarming.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Opplysningene er hentet fra boligskjemaet i FoB2001, spørsmål 21.
 
Statistisk enhet Bolig
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv