Variabeldefinisjon

Spesifisert registreringstype

 
Navn Spesifisert registreringstype
Definisjon Variabelen viser kode for personens særforhold i folkeregistreringen
Gyldig fra 1996-06-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02 - Befolkning
Sensitivitet Sensitiv