Variabeldefinisjon

Oppvarming, har elektriske ovner

  English
Navn Oppvarming, har elektriske ovner
Definisjon Variabelen viser om boligen har panelovner, varmekabler eller andre elektriske ovner, uavhengig av om disse systemene faktisk er i bruk til oppvarming.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Opplysningene er hentet fra boligskjemaet i FoB2001, spørsmål 21.
 
Statistisk enhet Bolig
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv